Visi dan Misi

Visi | Melahirkan pemimpin-pemimpin dalam kalangan pemuda yang berintegriti, moderat dan berkualiti yang mendukung Perlembagaan Negara dan memperjuangkan martabat agama, bangsa dan negara.


Misi | Mengumpulkan pemimpin-pemimpin dalam kalangan pemuda bumiputera dan menyediakan latihan untuk mengembangkan lagi kualiti kepimpinan yang ada. Menyediakan platform bagi pemuda bumiputera untuk mengasah kepimpinan melalui anjuran program-program kepimpinan serta kemasyarakatan. Menjalankan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada anak muda untuk menarik lebih ramai menyertai parti.