Sumbangan

Armada Bersatu Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sentiasa bersama dan membantu kami dalam perjalanan kami sepanjang perjuangan ini, sumbangan anda sangat dihargai.

Sumbangan 10
RM10.00
Sumbangan 20
RM20.00
Sumbangan 50
RM50.00
Sumbangan 100
RM100.00
Sumbangan 500
RM500.00
Sumbangan 1,000
RM1,000.00
Lain - Lain
Lain-lain